تبلیغات

4af.ir

کلیپ

بارش اولین برف زمستانی در روز یک شنبه 6 ابان ماه سال 97

عنوان : بارش اولین برف زمستانی در روز یک شنبه 6 ابان ماه سال 97

1397/08/07

سفید پوش شدن برف برای اولین بار درسال 97 در پیست شیرباد

بارش اولین برف زمستانی در روز یکشنبه 6 ابان ماه سال 97 باعث سفید پوش شدن پیست اسکی شیرباد قله استان خراسان شد

طراحی و پیاده سازی توسط فردا رایانه © Copyright 2015