تبلیغات

4af.ir

کلیپ

راهنمای توضیح بلیط ورودی و اسکی با لوازم

عنوان : راهنمای توضیح بلیط ورودی و اسکی با لوازم

1399/10/24

لطفا مطالعه شود 

بلیط ورودی بِرای اسکی بازانی أست که لوازم اسکی خود همراه دارند و میخواهند اسکی کنند ، و همینطور برای کسانی که میخواهند وارد مجموعه شوند . دوستانی که اجاره لوازم میخواهند از فروشگاه شیرباد اجاره کنند لطفا گزینه اسکی با لوازم انتخاب شود 

طراحی و پیاده سازی توسط فردا رایانه © Copyright 2015